Členské příspěvky

Členské příspěvky v sezoně 2017

 

Dospělí a senioři*:   8 400,- Kč
Děti od 10 do 18 let**:   4 400,- Kč
Senioři hra po-pa do 12.00hod*:   4 600,- Kč

*Noví členové hradí pouze poměrnou část příspěvku dle data vstupu do klubu

** Děti do 10 let, účastnící se klubových tréninků v rámci dětské školy neplatí členský příspěvek

 Forma úhrady:

  • V hotovosti na recepci hřiště  
  • Převodem na účet č. 94-3421840247/0100, náležící Maria Theresia Golf Clubu, IČO 70891117. Při platbě na účet uveďte prosím své jméno do zprávy pro příjemce.
  • V případě zájmu o rozdělení platby příspěvku do pololetních, čtvrtletních či měsíčních splátek, prosím kontaktujte recepci hřiště

Ti z Vás, kdo z jakéhokoli důvodu nebudete moci hrát, jak byste si letos přáli, můžete využít možnost udržovacího příspěvku ve výši 3300,- Kč, v rámci kterého si můžete zahrát 4 hry 9 nebo 18 jamek. 

Řádní členové se zavazují jednorázově zaplatit vstupní příspěvek. Členství je doživotní, převoditelné. Každý řádný člen se zavazuje každoročně platit roční členské příspěvky)

Ceník vstupní klubové příspěvky:

Děti do 18ti let a studenti do 26ti let:   ZDARMA
Senioři od 60ti let:   ZDARMA
Dospělí:   8 000,- Kč
Manželé společně:     13 000,- Kč