Členské příspěvky

Členské příspěvky

 

Dospělí a senioři:   8 400,- Kč
Děti od 10 do 18 let*:   4 400,- Kč
Senioři hra po-pa do 12.00hod:   4 600,- Kč

 

* Děti do 10 let, které navštěvují tréninky v dětské golfové škole, mají roční hrací příspěvek zdarma.

 Forma úhrady:

  • V hotovosti na recepci hřiště  
  • Převodem na účet č. 94-3421840247/0100, náležící Maria Theresia Golf Clubu, IČO 70891117. Při platbě na účet uveďte prosím své jméno do zprávy pro příjemce.
  • V případě zájmu o rozdělení platby příspěvku do pololetních, čtvrtletních či měsíčních splátek, prosím kontaktujte recepci hřiště

Ti z Vás, kdo z jakéhokoli důvodu nebudete moci hrát, jak byste si letos přáli, můžete využít možnost udržovacího příspěvku ve výši 3300,- Kč, v rámci kterého si můžete zahrát 4 hry 9 nebo 18 jamek. 

Vstupní příspěvky:

Jestli hrajete na Kotlině rádi a nejste řádnými členy našeho klubu, zvažte prosím možnost stát se řádným členem Maria Theresia Golf Clubu. Klub sdružuje téměř 400 řádných členů všech věkových kategorií. Zde popisujeme několik důvodů, proč se stát řádným členem našeho klubu. 

Řádní členové se zavazují jednorázově zaplatit vstupní příspěvek. Členství je doživotní, převoditelné. Každý řádný člen se zavazuje každoročně platit roční členské příspěvky)

Ceník vstupní klubové příspěvky:

Děti do 18ti let a studenti do

Děti do 18ti let a studenti do 26ti let:   ZDARMA
Senioři od 60ti let:   ZDARMA
Dospělí:   8 000,- Kč
Manželé společně:     13 000,- Kč