Senior Kotlina tour 2017

Vyhodnocení IV. ročníku Senior Kotlina tour 2017

Vážení přátelé, golfisté senioři. 31.října jsme ukončili již IV. ročník série devítijamkových turnajů ze série Senior Kotlina tour 2017. I tento ročník můžeme hodnotit jako velmi zdařilý, i když v porovnání s minulými ročníky nás trochu trápilo nepříznivé počasí. Stalo se již tradicí, že na jednotlivé turnaje jsou zařazovány různé zábavné druhy golfových her, při kterých jsou hráči nuceni vymýšlet různé hrací taktiky a nejen stereotypně sledovat počet ran či stablelford bodů.

Pravidelní účastníci mi určitě dají zapravdu, že je to dobrá forma jak se golfem opravdu pobavit a jak si ho plně užívat. Řada z vás hrála některé hry určitě poprvé.

 

Vítězové jednotlivých kategorií:

Stableford body:

 1. Rosenkranc Miroslav (111 bodů)
 2. Grim Petr (96 bodů)
 3. Junek Jiří (94 bodů)
 4.  

Brutto rány Ženy HCP 0 – 54:

 1. Jarkovská Janka (284 ran)
 2. Včeláková Danuše (300 ran)
 3. Fejková Jaroslava (333 ran)   

Brutto rány Muži HCP 24,1 – 54:                           

 1. Junek Jiří (272 ran)
 2. Sehnoutek Václav (277 ran)
 3. Rosenkranc Miroslav (280 ran)

Brutto rány Muži HCP 0 - 24 :

 1. Rosenkranc Jiří (235 ran)
 2. Grim Petr  (238 ran)
 3. Maxa Miloslav (244 ran)

           

Absolutním vítězem a držitelem Putovního poháru „Senior Kotlina Tour“ za rok 2017 se stal PETR GRIM, který za 3 vítězství, 1 druhé místo a 1 třetí místo získal celkem 85 bodů

(Putovní pohár „Senior Kotlina tour“ je hodnocen podle počtu vítězství respektive umístění na 1 – 3 místě (20/15/10 bodů) v jednotlivých turnajích)

 

Čtvrtý ročník Senior Kotlina tour skončil, a jak bylo řečeno v úvodu, opět se povedlo ho dobře organizačně zajistit a to zejména díky dobré spolupráci managementu MTGC a pracovníků recepce. Proto je třeba jim poděkovat nejen za jejich vydatnou pomoc při zajišťování organizace jednotlivých turnajů, ale i za zajištění hodnotných cen pro vítěze jednotlivých kategorií.

Také musíme poděkovat aktivnímu účastníkovi turnajů SKT a to Josefu Hájkovi, který opět i v tomto ročníku věnoval sponzorský dar ve formě věcných cen pro vyhodnocené hráče.

Ale, hlavně je nutné poděkovat vám všem, golfistům seniorům, kteří jste se pravidelně zúčastňovali těchto turnajů a spoluvytvářeli dobrou partu lidí, kteří hrají golf pro zábavu. Vám všem, bez kterých by žádná Senior Kotlina Tour nemohla existovat.

Ještě jednou gratuluji všem, kteří se umístili na předních místech a přeji vám všem ještě hodně dalších golfových úspěchů, dobré zdraví a pohodu, abychom se v dobré formě opět setkali na dalším, už pátém ročníku Senior Kotlina Tour 2018. Věřím, že se naše řady rozšíří o další aktivní účastníky.

Zdraví Vás Míla Maxa